Bogaty wybór
- nagrobków
- grobowców
- galanterii nagrobnej
- liternictwa

Rodzaje grobowców, grobowce w innych kulturach

26 lipca 2019
Nagrobki, grobowce, galanteria nagrobna, grawerowanie,  usługi kamieniarskie w dobrych cenach. Kraków 20140428_123224-2-copy-768x1024 Rodzaje grobowców, grobowce w innych kulturach

Tytuł nasuwa myśli związane z kresem życia doczesnego i skłania do rozmyślań na ten temat. Gdy ktoś podczas swojego życia ma przemyślenia na ten temat, zastanawia się gdzie spoczną jego szczątki. Od zarania dziejów miejsce pochówku przybierało różne formy w zależności od epoki i kultury.

Grobowce i sposoby pochówku

Są nimi osobne, trwałe budowle które umieszcza się w kościołach, w jego podziemiach lub nad nadziemną mogiłą na cmentarzach. Mogą mieć różne kształty np. piramid, hipogeum, tolos lub kubby. Mogą być również rzeźbiarską architekturą w kształcie sarkofagu, katafalku, trumny albo wizerunkiem zmarłej osoby przedstawionej jako cała postać albo jej portretu.

Montowane są na wybudowanych wcześniej piwnicach to pozwala przy pochówku otworzyć tylko wejście do grobowca.

Rodzaje grobowców

W czasach starożytnych przybierały formę ostrosłupa z podstawą czworokątną – były to piramidy. Chowano w nich faraonów, władców i ich członków rodzin oraz osoby z najwyższej warstwy społecznej.

Innym ich rodzajem były podziemne pomieszczenia na planie koła zwane – hipogeum. Były one grobem dla zmarłego lub miejscem kultu.

Tolosami były kamienne grobowce na planie zbliżonym do koła przykryte sklepieniem kopułowym albo kopcami ziemi usypanej nad pomieszczeniem ze zmarłym.

W krajach muzułmańskich buduje się tzw. kubby z wnętrzem zdobionym mozaikami są one w kształcie mauzoleum z kopułą. Od XIV wieku zastąpione zostały nagrobnymi meczetami.

W rejonie Grecji zmarli chowani byli w trójczęściowej grocie wykutej w skale lub w tzw. szybach. Dawniej grobowcami były kaplice nagrobne.

W grobowcach w kształcie sarkofagu chowani byli królowie i osoby zasłużone np. dla ojczyzny. Można zobaczyć je w Krakowie na Wawelu. W podziemiach kościoła Spoczywają szczątki między innymi Jana Sobieskiego, Zygmunta Augusta, Tadeusza Kościuszki oraz niedawno zmarłego Papieża Jana Pawła II. Zachęcam do zwiedzenia tego historycznego miejsca.

Chowanie zmarłych w Polsce

W polskiej tradycji chowanie zmarłych odbywa się najczęściej w grobowcach które mogą być z granitu, marmuru i piaskowca. Mogą mieć różne kolory lub ich kombinację i mogą być ozdobione wieloma kamiennymi rzeźbami.